Станете наш франчайз партньор

За привличане на нови клиенти и разширяване на пазарното присъствие на марката lime, компанията предлага франчайз на територията на София с възможност за изграждане на собствен бизнес с ниска начална инвестиция и нарастваща печалба.

Всеки франчайз партньор ще получи необходимата първоначална подкрепа  – безплатно „ноу хау” (лого, концепция, дизайн на обекта), обучение на персонала и ежедневна доставка на всички продукти, включени в менюто.

Ако виждате потенциална възможност за съвместни бизнес отношения, моля свържете се нас.